Waaier Jugendstil Silberling (blz 72)

In Apeldoorn troffen wij dit Silberling middenrozet aan. We hebben het gerestaureerd, schoongemaakt,
en op mal gezet om weer in volle luister teruggeplaatst te kunnen worden.